PARANNA TYÖMAAN TURVALLISUUTTA TURVALLISUUSHAVAINNOILLA

Turvallisuushavaintojen kirjaaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää työmaan turvallisuuden kannalta.

Turvallisuushavainnossa havainnon sijanti merkitään suoraan pohjapiirustukseen. Tarvittaessa lomakkeelle voidaan myös lisätä valokuvia. Samalla voidaan merkitä toimenpiteen kiireellisyys ja parannusehdotuksia, joilla tilanne voidaan jatkossa välttää..