• image
  • image
  • image

PROJEKTIN TIEDOT

As Oy Hämeentie 38 projektissa haluttiin parantaa viestintää urakoitsijoiden ja asukkaiden välillä

Vaikka NET projektipankki on Suomen laajin projektipankki, niin Hämeentie 38 projektissa päätettiin yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa laajentaa ja parantaa palvelun ominaisuuksia.

Asuntokohtaiset tiedot
Asunnoille luotiin erillinen kansiorakenne, johon voitaisiin tallentaa tietoja asukkaista ja vuokralaisista. Lisäksi asunnoille voitaisiin tallentaa tapahtumia ja dokumentteja, jopa automatisoida sähköpostien käsittely molempiin suuntiin, sekä lähettää, että vastaanottaa viestejä.

Maksuerätaulukko
NET projektipankkiin lisättiin maksuerätaulukko, jonka avulla taloyhtiön hallitus, tilaajan edustaja ja valvoja näkivät käytetyn budjetin reaaliaikaisesti. Kun urakoitsija merkitsi työn tehdyksi, niin siitä välittyi viesti automaattisesti valvojalle. Valvojan hyväksynnän jälkeen viesti kulki tilaajan edustajalle maksua varten.

Rakentamisen dokumentointi
Työmaan tapahtumat dokumentoitiin käyttämällä työmaapäiväkirjaa, työvaiheilmoitusta, turvallisuusmittareita ja kuvagalleriaa.

Viestintä projektipankin kautta
Urakoitsijat pystyivät käyttämään hyväkseen projektipankin asukasrekisteriä ja lähettämään tiedotteita suoraan projektipankista kaikille asukkaille, vain tietylle rapulle tai valituille asunnoille. Tämä vähensi tarvetta tulostaa tiedotteita ja jakaa ne kaikille asukkaille.

Vähemmän lukittuja ovia ja vihaisia koiria
Projektipankkiin tallennetut asuntokohtaiset tapahtumat, kuten katselmukset, lähetettiin automaattisesti tekstiviestillä asukkaille edellisenä iltana muistutukseksi tapahtumasta. Näin vältyttiin tilanteilta, joissa asuntoon ei päästä.