Betonointipöytäkirja

Siirry käyttämään sähköistä betonointipöytäkirjaa ja varmista, että pöytäkirja ei katoa ja on aina saatavilla 24/7. Betonointipöytäkirjan täyttäminen varmistaa, että betonointityö on tehty laadukkaasti kaikki työvaiheet huomioiden.

Merkitse tietoja (valutaukokohdat, jälkitärystyskohdat, mittauspisteet) suoraan sähköisiin pohjapiirustuksiin ja varmista, että merkinnät eivät häviä.