LAADUNVALVONTAMATRIISI

Aseta työvaiheet ja tehtävät dynaamiseen laadunvalvontamatriisiin ja varmista rakennusprojektin laadun seuranta. Matriisiin voi myös linkittää dokumentteja.

Laadunvalvontamatriisi on dynaaminen, muokattava, projektikohtainen ominaisuus, johon voidaan myös linkittää dokumentteja.