Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Suojelemme tietojasi

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteriseloste 25.5.2018.


Rekisterinpitäjä
Planium Oy (Y-tunnus 2353078-4)

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mikko Hokkanen
Puhelin +358 40 5154334
Sähköposti mikko.hokkanen@planium.fi

Rekisterin nimi
Planium Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, yhteistyö, henkilön antama toimeksianto tai henkilön suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteystietojen tallentaminen. Rekisteriä käytetään laskutukseen, asiakasviestintään, yritysviestintään, markkinointiviestintään ja muihin yhteistyön vaatimiin asiallisiin toimenpiteisiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n tietoturva-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Planium Oy:n oman viestinnän kohdentamiseen kohderyhmälle, eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään ainoastaan Planium Oy:n tietojärjestelmissä, jotka on suojattu erilaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Aseman/tehtävän tiedot, jotta viestintä kohdentuu yrityksessä oikein
Työsähköpostiosoite
Työpostiosoite
Työpuhelinnumero

Rekisterin sisältämät tiedot ovat peräisin asiakkaiden tekemistä yhteydenotoista ja julkisista tietolähteistä (esim. kohderyhmään kuuluvien yritysten verkkosivut). Tietoja pääsevät käsittelemään vain nimetyt henkilöt, jotka varmistavat, etteivät tiedot vahingoitu tai katoa käsiteltäessä, eikä niitä ole mahdollista käyttää väärin. Sosiaalisen median rekistereihimme (Facebook, LinkedIn, Twitter) ihmiset päätyvät omasta aloitteestaan (esim. tykkäämällä julkaisusta), ja pystyvät halutessaan itse poistamaan tietonsa ko. rekisteristä.

Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Planium Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei käytetyn palvelun omissa käyttöehdoissa niin mainita, paitsi luottotietojen tarkistamiseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin / ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa hävittämistä rekisteristä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


Aikataulutus | Tehtävät | Alitehtävät | Valmiusaste | Määräaika | Gant | PDF

Vaivattomasti, näyttävästi, NET projektipankki

Puhelin 050 321 6266. Sähköposti : myynti@projektipankki.net

© 2017 NET projektipankki. All Rights Reserved.