Betonointipöytäkirja

Seuraa ja varmista betonoinnin laatu betonointipöytäkirjalla

Siirry käyttämään sähköistä betonointipöytäkirjaa ja varmista, että pöytäkirja ei katoa ja on aina saatavilla 24/7. Betonointipöytäkirjan täyttäminen varmistaa, että betonointityö on tehty laadukkaasti kaikki työvaiheet huomioiden.

Merkitse tietoja (valutaukokohdat, jälkitärystyskohdat, mittauspisteet) suoraan sähköisiin pohjapiirustuksiin ja varmista, että merkinnät eivät häviä.

Tukes: Betonirakenteiden laadunvarmistus vaihtelee paljon pk-seudulla

Tukes käynnisti vuoden 2017 alussa kyselytutkimuksen yhteistyössä pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Kyselyssä kerättiin tietoja asuin- ja toimitilarakennustyömaiden paikalla valettavien betonirakenteiden työmaakäytännöistä sekä laadunvarmistuksesta. Kysely toteutettiin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Jälkihoito jätettiin 27 prosentissa kohteista kokonaan tekemättä

Tukesin tiedotteen mukaan betonivalun jälkihoitoa ei ole aina toteutettu suositusten mukaisesti. Jälkihoito jätettiin 27 prosentissa kohteista kokonaan tekemättä.

Edellinen Asukasporttaali | Seuraavaksi Dokumenttienhallita


Sähköinen betonointipöytäkirja | Projektipankki | Pilvipalvelu | Betonointi | Laatu
Sähköinen betonointipöytäkirja

Puhelin 050 321 6266. Sähköposti : myynti@projektipankki.net

© 2017 - 2020 NET projektipankki. All Rights Reserved.