Case
Linjasaneeraus, 133 asuntoa

As Oy Hämeentie 38 projektissa haluttiin parantaa viestintää urakoitsijoiden ja asukkaiden välillä.

Vaikka NET projektipankki on Suomen laajin projektipankki, niin Hämeentie 38 projektissa päätettiin yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa laajentaa ja parantaa palvelun ominaisuuksia.

Asuntokohtaiset tiedot

Asunnoille luotiin erillinen kansiorakenne, johon voitaisiin tallentaa tietoja asukkaista ja vuokralaisista. Lisäksi asunnoille voitaisiin tallentaa tapahtumia ja dokumentteja, jopa automatisoida sähköpostien käsittely molempiin suuntiin, sekä lähettää, että vastaanottaa viestejä.

Maksuerätaulukko

NET projektipankkiin lisättiin maksuerätaulukko, jonka avulla taloyhtiön hallitus, tilaajan edustaja ja valvoja näkivät käytetyn budjetin reaaliaikaisesti. Kun urakoitsija merkitsi työn tehdyksi, niin siitä välittyi viesti automaattisesti valvojalle. Valvojan hyväksynnän jälkeen viesti kulki tilaajan edustajalle maksua varten.

Rakentamisen dokumentointi

Työmaan tapahtumat dokumentoitiin käyttämällä työmaapäiväkirjaa, työvaiheilmoitusta, turvallisuusmittareita ja kuvagalleriaa.

Viestintä projektipankin kautta

Urakoitsijat pystyivät käyttämään hyväkseen projektipankin asukasrekisteriä ja lähettämään tiedotteita suoraan projektipankista kaikille asukkaille, vain tietylle rapulle tai valituille asunnoille. Tämä vähensi tarvetta tulostaa tiedotteita ja jakaa ne kaikille asukkaille.

Projektille luotiin myös oma sähköpostiosoite, johon lähetetyt viestit arkistoituvat automaattisesti projektipankkiin ja ks. asunnon tietoihin.

Vähemmän lukittuja ovia ja vihaisia koiria

Projektipankkiin tallennetut asuntokohtaiset tapahtumat, kuten katselmukset, lähetettiin automaattisesti tekstiviestillä asukkaille edellisenä iltana muistutukseksi tapahtumasta. Näin vältyttiin tilanteilta, joissa asuntoon ei päästä.

TILAAJA JA TILAAJAN EDUSTAJA
As Oy Hämeentie 38
Hallituksen puheenjohtaja
Katja Karjalainen

Isännöitsijätoimisto Itkonen Oy
Toimitusjohtaja
Vesa Itkonen
p. 09-4774 1512
vesa.itkonen@itkonen.fi
KÄYTETYT OMINAISUUDET
  • Dokumenttienhallinta
  • Tulostustilaukset
  • Automatisointi
  • Työmaapäiväkirja
  • Työvaiheilmoitus
  • Turvallisuusmittaukset
  • Sähköpostit
  • Tekstiviestit
  • Maksuerätaulukko
  • Kuvagalleria

Parempi tiedottaminen

Puhelin 050 321 6266. Sähköposti : myynti@projektipankki.net

© 2017 NET projektipankki. All Rights Reserved.